Bij diëtistenpraktijk Wantveld werken 2 diëtisten: Ellen van der Niet en Noortje Slof.
Zij zijn specialist in lekker en gezond eten.

Ellen van der Niet

Behandeling op maandag en dinsdag praktijk (en huisbezoeken), woensdag huisbezoeken.

Een van de auteurs van het Voedingsdagboek.

Lid van:

Noortje Slof

Behandeling op woensdag, donderdag en vrijdag

  • De behandeling vindt plaats volgens afspraak. De twee diëtistes hebben dezelfde werkwijze, met daarbinnen verschillende specialisaties. U kunt uw voorkeur voor een diëtist aangeven.
  • We werken in overleg met de huisarts: we zijn paramedicus.
  • We zijn onderdeel van samenwerkingsverband Wantveld en vallen onder stichting Rijncoepel. Dit betekent dat we nauw samenwerken met de andere disciplines binnen het Wantveld: huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en psychologen.
  • We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit betekent dat we beschikken over actuele kennis en ervaring.
  • We zijn lid van de beroepsvereniging NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten), DCN (Diëtistencoöperatie Nederland) en Diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord
  • Ellen van der Niet is ook lid van ParkinsonNet.